Επικοινωνία

Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας

Ελεύθερου Πανεπιστημίου Πολιτών


Ώρες επικοινωνίας:
Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 π.μ. – 2:00 μ.μ.


Ταχ. Διεύθυνση:
Αντωνίου Οικονόμου 8, Άγιος Βασίλειος 26504, Ρίο Αχαΐας

Τηλέφωνα: 2613-019948, 2610-993855
Fax: 2610-993855

e-mail: greeklanguage@inpatra.gr