Προετοιμασία για το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας

Ταχύρρυθμα προγράμματα

Τα προγράμματα είναι μηνιαία, διάρκειας 100 ωρών και πραγματοποιούνται στις εξής χρονικές περιόδους:

 • 15 Οκτωβρίου – 14 Νοεμβρίου

 • 15 Νοεμβρίου – 14 Δεκεμβρίου

 • 15 Ιανουαρίου – 14 Φεβρουαρίου

 • 15 Φεβρουαρίου – 14 Μαρτίου

 • 15 Μαρτίου – 14 Απριλίου

 • 15 Απριλίου – 14 Μαΐου

 • 15 Μαΐου – 14 Ιουνίου

Από 1η Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου λειτουργεί το Θερινό Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

Το κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται ως εξής:

Ατομικό μάθημα:                   14€/ώρα
Ομάδα 2-4 ατόμων               10€/ώρα
Ομάδα 5 ατόμων και άνω     5€/ώρα

Αιτήσεις / Εγγραφές


Επίπεδα

Τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας πραγματοποιούνται στα εξής επίπεδα:

 • Α1 – Στοιχειώδης Γνώση

 • Α2 – Βασική Γνώση

 • Β1 – Μέτρια Γνώση

 • Β2 – Καλή Γνώση

 • Γ1 – Πολύ Καλή Γνώση

 • Γ2 – Άριστη Γνώση

H κατάταξη σε επίπεδα γίνεται κατά την έναρξη του προγράμματος με γραπτή και προφορική εξέταση στην ελληνική γλώσσα.

Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια ολιγάριθμων τμημάτων 7 έως 14 ατόμων (ύστερα από αξιολόγηση των σπουδαστών). Με λιγότερα από 7 άτομα δε θα δημιουργείται τμήμα.


Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής για τμήματα 10 ατόμων και άνω ανέρχεται σε 2,5 € τη διδακτική ώρα ανά άτομο. Αν ένα τμήμα αποτελείται από λιγότερα των 10 ατόμων, το κόστος ανά διδακτική ώρα και άτομο αυξάνεται αναλογικά με τη μείωση του αριθμού των ατόμων που συμμετέχουν στο τμήμα. Συνεπώς, ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων, το επίπεδο γνώσης της γλώσσας και τις ανάγκες των διδασκόμενων, συγκροτούνται εξειδικευμένα τμήματα ως εξής:

 • Ατομική διδασκαλία, κατά την οποία τα μαθήματα πραγματοποιούνται 1 ή περισσότερες φορές την εβδομάδα

 • Ομαδική διδασκαλία σε ολιγομελή τμήματα, κατά την οποία τα μαθήματα πραγματοποιούνται μετά από συμφωνία των συμμετεχόντων.

Στο  κόστος δεν συμπεριλαμβάνεται το διδακτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία.

Για περισσότερες διευκρινίσεις επικοινωνήστε με το ΕΛΠΠΟ στο τηλέφωνο +30-2613-019948.


Πιστοποίηση της ελληνομάθειας

Η διδασκαλία της γλώσσας στα εξειδικευμένα σεμινάρια και στα ταχύρρυθμα μηνιαία προγράμματα, αποτελεί παράλληλα και μια προετοιμασία των διδασκόμενων για να συμμετάσχουν όσοι επιθυμούν στις εξετάσεις για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας.

Oι εξετάσεις για το πιστοποιητικό ελληνομάθειας διοργανώνονται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.), το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθηνών και από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Περισσότερες πληροφορίες για τις εγγραφές και τις ημερομηνίες των εξετάσεων:


Αιτήσεις / Εγγραφές

Για να εγγραφείτε σε έναν κύκλο σπουδών, συμπληρώστε την ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ